تبلیغات
♥عشق+غرور=تنهایی♥ - love
از تنهایی بمیـــر ولــی زاپاس عشق کسی نشــو