غرور

باشه میرم از پیشت
خداحافظ عشق من

ببخش روی نامه هام
باز چكیده اشك من

دل موندنی نبود
خداحافظ عشق من

حالا كه نموندی
بگو از من چی دیدی

چه ساده نشستی
چه ساده پریدی

بغضمو وقت جدایی
هی نگه داشتم به سختی

حتی واسه دلخوشیم هم
دست تكون ندادی رفتی

پس بذار روی ماهتو
دم آخر نگاه كنم

سخته با خاطراتمون
با دل خون وداع كنم

وقت رفتنت نبود
خداحافظ عشق من

دلت میشكنه یه روز
می دونی قدر اشك من

سخته گفتنش ولی
خداحافظ عشق من