این روزا همه عشقا قلابی شده
 
هرکی برای خودش چنتا bf و gf داره و فکر میکنه عاشقه

ولی

عشق واقعی انقدر معنای عظیمی داره که حتی نمیشه به زبون آورد

عشق یه نعمتیه که پروردگار توی قلب ما قرار داده

عشق زیباست

عشق شیرینه

عشق به زندگی آدم معنا میده

این روزا دلم یه حالی شده

دلم

دلم یه عشق پاک میخواد
.