امروز هم مثل روز های دیگه گذشت و من آموختم که آدم باید از زندگی لذت ببره

زندگی

زندگی زیباست

اگه طرز تفکر ما زیبا باشه .