عشق حقیقی

من توی محیط واقعی و مجازی زیاد میشنوم که میگن عشق دروغه ولی من همیشه میگم عشق حقیقی وجود داره .

عشق حقیقی بعد از ازدواج به وجود میاد و کسایی که عشق رو فقط توی دوستی دوران مجردی میبینن در اصل هوس رو با عشق اشتباه میگیرن .